ProDommes

Vrijwel iedere bewonderaar van dominante vrouwen kent ze: ProDommes. Een ProDomme (Professional Dominatrix) is een commerciële meesteres, een vrouw die een vergoeding vraagt voor het domineren, pijnigen, en onderwerpen van subs.

Aangezien de clientèle van ProDommes overwegend uit mannen bestaat zullen we ons hier op deze doelgroep concentreren, in de wetenschap dat er wel degelijk ook vrouwen en stellen van de diensten van een ProDomme gebruik maken.

Op Fetlife (en op andere fora) wordt vrijwel constant gediscussieerd over commerciële meesteressen. Deze discussies worden veelal door mannen aangezwengeld en daarin komt nogal wat ongenoegen naar voren. ProDommes zouden alleen in geld geïnteresseerd zijn, ze zouden misbruik maken van de behoeften van mannen, ze zouden er op uit zijn hun cliënten uit te knijpen. Aangezien deze commentaren steeds weer terugkomen is het goed hier eens wat langer bij stil te staan.

Het lijkt ons juist om het werk van ProDommes als een professionele dienstverlening te beschouwen. Veel van deze vrouwen leven van dit werk. Ze hebben kosten en inkomsten en als het goed gaat maken ze winst en kunnen ze van hun werk bestaan. Vanzelfsprekend moeten de meesten zichzelf in de media zichtbaar maken. Ze hebben klanten nodig en ze zullen deze klanten aan zich willen binden omdat ze continuïteit en een bepaalde mate van zekerheid nastreven. Hun succes is mede afhankelijk van conjunctuur – er zijn nu eenmaal goede en slechte tijden – en hun klanten blijven zich altijd oriënteren in de markt door prijzen te vergelijken en het aanbod te beoordelen. En tenslotte geldt de regel: als een ProDomme geen goede dienstverlening biedt dan zal haar business daaronder lijden.

In al deze eigenschappen onderscheidt een ProDomme zich niet van andere dienstverleners, zoals consultants, programmeurs, automonteurs, huisschilders, boekhouders. Er wordt een dienst geboden en als de prijs-kwaliteitverhouding goed is, en goed blijft, zal een ProDomme zich meestal wel kunnen handhaven.

Waarom wordt er dan toch zoveel geklaagd? Wellicht heeft dit iets te maken met de bijzondere aard van de geleverde diensten. Anders dan in het geval van klusjesmannen, administrateurs en computerdeskundigen bestaat de dienstverlening van een ProDomme voor een groot deel uit het creëren van illusies. Eigenlijk wordt er altijd een rollenspel gespeeld. De meesteres is niet echt boos of teleurgesteld, ze is er niet echt op uit om deze specifieke man voor haar bevrediging te dresseren. En de slaaf heeft niet echt straf verdiend, en is in werkelijkheid (meestal) geen minderwaardig onderkruipsel. Het zijn illusies.

We haasten ons om eraan toe te voegen dat er helemaal niets mis is met illusies en het betalen daarvoor. Als we naar de bioscoop gaan betalen we ook voor een illusie, en als we een roman kopen eveneens. Veel mannen kiezen een auto die hun de illusie geeft dat ze totale controle over het leven hebben, en veel vrouwen besteden geld aan potjes en tubes waarvan de inhoud hun de illusie geeft dat ze de veroudering hiermee tegengaan.

Een man die gebruik maakt van de diensten van een ProDomme wil geloven dat hij in haar macht is, dat zij hem wel eens een lesje zal leren en hem zal vormen naar haar wil. Soms zoekt hij die illusie een uurtje per kwartaal, soms is er sprake van een langdurige illusie (bijvoorbeeld als hij met een kuisheidskooi naar huis wordt gestuurd en over een paar weken terug moet komen). Toegegeven, de illusie komt soms dicht bij de realiteit maar de klant van een ProDomme kan het ‘spel’ altijd afbreken en zich bijvoorbeeld met modeltreinen gaan bezighouden, of gaan vissen.

Dus toch weer die vraag: waarom zijn ProDommes relatief vaak het mikpunt van klachten? We vermoeden dat de bijzondere aard van deze specifieke illusie hier debet aan is. De verlangens van een onderdanige man zijn geen modegrillen en ook geen spelletjes om de verveling te verdrijven. Ze zijn diep geworteld in de psyché van de mens. Van elke mens, voegen we hier overtuigd aan toe. Het voert te ver om van dit essay een psychologische verhandeling over onderdanigheid en dominantie te maken maar we geloven dat onderwerping en overheersing in de menselijke aard zitten ingebakken. Het zijn sterke oerkrachten die zich niet volledig laten onderdrukken en die in deze uiterst egalitaire samenleving een uitweg zoeken. Deze krachten overstijgen onze wil. Ze zijn onontkoombaar.

Naar onze (bescheiden?) mening worstelt de man die op Fetlife over ProDommes klaagt met de frictie tussen werkelijkheid en illusies. Hij wil geloven dat zijn meesteres de hele dag nadenkt over manieren om hem te overheersen. Zij kan na elke sessie haast niet wachten tot het weer zo ver is dat ze haar latex pakje voor hem mag aantrekken en hem met haar zweep alle hoeken van de studio kan laten zien. Eigenlijk zou ze daarvoor niet betaald hoeven worden, is soms de redenering. De sessies zijn voor haar immers net zo bevredigend als voor hem. Een dergelijke liefde voor het werk verwachten we niet van een masseur in de sauna of een zangeres in een jazzcafé, maar (in sommige gevallen) wel van onze professionele domina.

Venus in Bont wil geen spelbreker zijn. We leven elke dag met illusies. We hebben ze nodig zoals we zuurstof nodig hebben. Daarom hebben we groot respect voor mensen die hun onderdanige of masochistische gevoelens de ruimte geven door af en toe een ProDomme te bezoeken. We beschouwen dit als een teken van kracht en moed, en een teken van zelfkennis en zelfwaardering.

We hebben ook groot respect voor de ProDommes van Nederland die hun werk met toewijding en inzet uitvoeren. Petje af voor de dames die zich met liefde proberen in te leven in de persoonlijkheid van de man die op zijn knieën voor hen zit, en die een groot verlangen heeft naar aandacht voor zijn diepste gevoelens.

En tenslotte: ProDommes zijn mensen. Ze hebben een inkomen nodig om te leven en ze willen hun werk goed doen en er meestal ook plezier aan beleven. Daarin zijn ze net als iedereen. We proberen allemaal het beste van ons leven te maken en eruit halen wat erin zit, in materiële en immateriële zin. Laten we elkaar daarmee helpen.


De redactie van Venus in Bont is van mening dat er nog veel meer over het onderwerp ProDommes te zeggen is. Heeft u suggesties voor invalshoeken? Laat het ons weten. U kunt contact opnemen via het contactformulier, of een bericht via ons Fetlife profiel.