Essays

Onder het menu-item Essays verschijnen diverse opiniestukken, van diverse auteurs. Soms in de vorm van een interview, soms worden er korte observaties geplaatst, een enkele keer wordt er een discussie over een belangwekkend thema geopend.

Er kan een specifieke invalshoek worden gekozen, bijvoorbeeld de psychologische aspecten van BDSM, of de manier waarop de maatschappij naar dit onderwerp kijkt. Ook kan een actuele gebeurtenis aanleiding zijn om commentaar te geven.

Gepubliceerde essays:

Dominante vrouwen worden van harte uitgenodigd om teksten in te zenden. Neem hiertoe a.u.b. contact op via het contactformulier.