Gehoorzaamheid

Over de wil een bevel op te volgen

Auteur: Peter


GehoorzaamheidIn elk contact tussen een dominante vrouw en een ondergeschikte man (of vrouw) neemt gehoorzaamheid een centrale plek in. Er is immers sprake van een ongelijke verdeling van macht. Zij, de dominante vrouw heeft de touwtjes in handen en haar onderdaan dient te gehoorzamen. Alleen dan kan zo’n relatie – hoe kort ook – tot stand komen.

Gehoorzaamheid is in deze tijd geen populair begrip. Het wordt meestal geassocieerd met vroeger tijden, bijvoorbeeld de jaren vijftig van de twintigste eeuw. Destijds kende de maatschappij een veel hiërarchischer structuur. Bepaalde personen bekleedden vanuit hun functie een gezagspositie en hun woord was wet. Hierbij denken we aan een strenge schoolmeester, een politieagent, de burgemeester. Deze belangrijke mensen werden doorgaans als vanzelfsprekend gehoorzaamd door de burgers die afhankelijk van hen waren. Zo luidde de ongeschreven afspraak.

Gaan we nog wat verder terug in de geschiedenis van de westerse wereld dan komen we de geïnstitutionaliseerde slavernij tegen. Bepaalde groepen werden letterlijk als bezit beschouwd. Voor de slaven uit die tijd was gehoorzaamheid de enige manier om in leven te blijven. Ze hadden geen keuze.

GehoorzaamheidIn de wereld van de BDSM worden zogenaamde D/s relaties (dominance & submission) door de betrokkenen vrijwillig aangegaan. De dominante vrouw (de Domme) en de onderdanige (de sub) besluiten in vrijheid, en volgens bepaalde afspraken tot een ongelijke machtsverhouding. De sub draagt een deel van de macht over zichzelf over aan de Domme. Dit impliceert dat de sub zijn Domme gehoorzaamt.

We spreken in dit geval van vrijwillige gehoorzaamheid en hierin ligt een vreemde paradox besloten. De sub beslist in volledige vrijheid om (een deel van) zijn beslissingen niet zelf te nemen maar over te laten aan zijn meesteres. Gaat deze sub tegen zijn eigen wil in als hij een bevel van zijn Domme opvolgt, als dit betekent dat hij iets moet doen wat hij eigenlijk niet wil doen?

GehoorzaamheidEen voorbeeld. Een sub heeft een broertje dood aan huishoudelijk werk. Hij heeft zijn Domme echter plechtig beloofd dat hij haar zal gehoorzamen. Als zij hem na een drukbezocht verjaardagsfeestje opdraagt de hele vaat in zijn eentje te doen zal hij moeten luisteren, als hij hun afspraak wil respecteren. Dus, hij gehoorzaamt en gaat aan de slag. Maar wil hij dit werk nu wel…, of toch niet doen?

Het antwoord moet luiden dat deze gehoorzame man op een bepaald niveau van zijn geest niet wil afwassen, en dat hij dit op een ander niveau in diezelfde geest juist wel wil. Het is zijn vrije keuze om te kiezen voor deze (diepere?) laag in zichzelf. In zijn gehoorzaamheid negeert hij een deel van zijn eigen wil en kiest hij ervoor de wil van zijn meesteres ten uitvoer te brengen. Waarom? Omdat hij dit wil!

gehoorzaamheidEen sub kan allerlei persoonlijke, bewuste of onbewuste redenen hebben om te gehoorzamen, om zijn gedrag aan de wensen van zijn Domme aan te passen, om haar wil tot de zijne te maken. We kunnen ons bijvoorbeeld voorstellen dat een sub meer innerlijke rust en vrede bereikt als hij over bepaalde zaken niet zelf hoeft te beslissen. Ook is het denkbaar dat een sub een erotische bevrediging vindt in het besef dat hij door zijn Domme wordt gecommandeerd. Of een bepaalde sub zal zijn meesteres gehoorzamen omdat hij verwacht dat dit tot een beloning zal leiden. Hoe dit fenomeen ook te duiden is, een feit blijft dat een gehoorzame sub voldoening vindt in zijn gehoorzaamheid. Omdat dit zijn aard is.

Een succesvolle D/s relatie kan een prachtige, en voor alle betrokkenen bevredigende relatie zijn, waarin gehoorzaamheid een geschenk is dat door de een wordt aangeboden en door de ander in dankbaarheid wordt aanvaard. Zo’n verhouding kan een diep wederzijds respect oproepen. In een geslaagde D/s relatie laat de mens zichzelf zien als een wezen met een rijke binnenwereld – een wezen dat bijzondere, indrukwekkende, creatieve manieren van samenzijn kan ontwikkelen, en in de praktijk kan brengen. Zo’n mooie manier van samenleven verdient een mooie naam: liefde!

Lees ook het essay Ongelijkheid.


GehoorzaamheidNawoord van de redactie:
Hierboven wordt uitsluitend ingegaan op  gehoorzame mannen en dominante vrouwen, omdat de auteur zich – gelet op het motto van deze website – wil beperken tot deze specifieke vorm.

Wilt u reageren? Heeft u tips? Of wilt u ook een artikel schrijven voor Venus in Bont? Neem dan a.u.b. contact op via het contactformulier.