Meesteres Mady

Een inkijkje in een 24/7 Sm-huwelijk.

Venus in Bont is geïnteresseerd in echte verhalen uit de levens van dominante vrouwen (en haar bewonderaars). De Belgische Meesteres Mady stemde in met een interview over haar ’24/7′ huwelijk. De redactie is haar dankbaar voor haar openhartige antwoorden.


Mady-4[ViB]: Meesteres Mady, voor veel mensen is een compleet Sm-huwelijk moeilijk voor te stellen. Kunt u schetsen hoe een gewone dag er uitziet?

[MM]: Alle huishoudelijke taken worden door mijn echtgenoot/slaaf gedaan. Hij doet de boodschappen, bereidt de maaltijden en doet de afwas. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de was en het strijken, en houdt hij het huis schoon. In de tijd die hem rest dient hij mij te vertroetelen en verzorgen. Hij lakt mijn nagels als ik hem daartoe opdracht geef, en soms moet hij mij een heerlijke massage geven.

[ViB]: In vroeger tijden werd altijd gezegd dat de man het hoofd van het gezin is. Hoe kijkt u hier tegenaan?

[MM]: Dat is bij ons in elk geval niet zo. Ik geloof in Female Supremacy. Mannen kunnen die rol van gezinshoofd niet aan. Ze denken teveel aan zichzelf, hun hobby’s, hun genot. Seks en masturbatie zijn echt een probleem voor de meesten. Als een man de kans krijgt gaat hij zijn vrouw als zijn persoonlijke hoer behandelen. Daarom is het noodzakelijk dat vrouwen de macht nemen. Mannen kunnen zich nu eenmaal moeilijk focussen op hun taken.

Mady-1[ViB]: Is de vrouw naar uw mening in aanleg superieur? Vindt u dat dit in het openbare leven (politiek, bedrijfsleven) meer tot uiting moet komen?

[MM]: Zonder twijfel. De wereld zou er anders uitzien als er meer vrouwen aan de macht zouden zijn. Er is stilaan verandering merkbaar, maar we hebben nog een lange weg te gaan. Mannen hebben nu eenmaal leiding en sturing van een vrouw nodig.

[ViB]: Hoe gaat u om met uw bezittingen en de financiën?

[MM]: We zijn getrouwd onder huwelijkse voorwaarden, of zoals dat in België heet: scheiding van goederen. Het komt er op neer dat alles op mijn naam staat. Alles wat we bezitten is dus van mij. Bovendien wordt zijn salaris op mijn rekening gestort, zodat dit ook aan mij toebehoort. Dit staat overigens ook allemaal in het slavencontract dat we jaren geleden hebben afgesloten.

Mady-3[ViB]: Weten uw vrienden en familieleden hiervan?

[MM]: Nee, absoluut niet. Niemand weet dit. De aard van onze relatie is volstrekt geheim, ook voor onze kinderen. Dat wil ik ook zo houden. Het is mijn slaaf verboden hier met iemand over te praten of ons geheim op een andere manier met onze omgeving te delen. Doet hij dit toch dan wordt ons huwelijk onmiddellijk ontbonden, wat hij uiteraard niet wil.

[ViB]: Zijn er momenten waarop jullie uit jullie rollen stappen?

[MM]: Bijna nooit. Soms, als ik bijvoorbeeld ziek ben. Maar zodra alles weer normaal is stappen we weer in onze gebruikelijke D/s rollen.

[ViB]: Kent u stellen of echtparen die een gelijksoortige relatie hebben?

[MM]: Nee, daar sta ik momenteel niet voor open. Misschien in de toekomst maar voorlopig niet.

[ViB]: Heeft u een monogame relatie?

[MM]: Ja, onze relatie is strikt monogaam. Mijn slaaf heeft wel fantasieën over andere koppels. Zo droomt hij wel eens van cuckolding, lesbische meesteressen, of gedwongen bi-seksuele handelingen. Maar ik sta dat niet toe.

Mady-2[ViB]: Op welke manier handhaaft u uw leiderschap. Past u wel eens disciplinaire maatregelen toe?

[MM]: Jazeker, mijn echtgenoot krijgt minstens een maal per week straf. Bijvoorbeeld slaag met de cane of de tawse, of marteling met elektrische hulpmiddelen. Er is altijd wel een reden om discipline toe te passen. Hij is soms wat slordig in het huishoudelijk werk, of hij toont mij te weinig respect. Die strafsessies zijn goed voor hem. Ze helpen hem de stress van het werk te verwerken. Dus ja, discipline is absoluut noodzakelijk.

[ViB]: Elke relatie heeft wel een onenigheid. Werkt de femdom-relatie op die momenten door (bijvoorbeeld als er ruzie is)?

[MM]: Meestal laat ik hem eerst een tijdje uitrazen. Als hij is afgekoeld straf ik hem op de manier die me op dat moment de beste lijkt (bijvoorbeeld door hem een kuisheidsgordel aan te doen). Daarna is alles snel weer goed.

[ViB]: En dan nu de belangrijkste vraag, Meesteres Mady. Zijn jullie gelukkig?

[MM]: Ja, we zijn heel gelukkig, al vele jaren. Dit is de relatie die we allebei wensen. We zijn hierdoor door de jaren heen alleen maar gegroeid. We hebben ons leven bijvoorbeeld zo geregeld dat we elke vrijdagmiddag alleen zijn om te spelen. En we hebben regelmatig een heel speelweekend. Daar genieten we allebei intens van. Maar ook van het alledaagse leven genieten we. Onze band van wederzijds vertrouwen is bijzonder groot, en we houden van elkaar. Ja, we zijn zeer gelukkig!


Deze dominante vrouw en haar echtgenoot hebben beiden een Fetlife profiel. Klik op: Meesteres Mady en servum-Mady.

Wilt u ook een ervaring delen? Of een artikel voor deze website schrijven? Neem dan a.u.b. contact op via het contactformulier.