Meesteres Wira

In het hoge noorden van Nederland, in Groningen zwaait Meesteres Wira de scepter (en niet te vergeten de zweep). Venus in Bont bekeek haar website en raakte geïnteresseerd. Tot onze blijdschap was Meesteres Wira bereid om haar visie op Femdom met ons te delen. We legden haar een paar gedachten voor.


[ViB] Meesteres Wira, we hebben de indruk dat u een stevige aanpak niet schuwt, dat u de cane en de bullwhip graag ter hand neemt, en dat u kunt glimlachen om de pijn die een slaaf ondergaat. Het woord sadiste is misschien wel op zijn plaats? Graag uw mening over de vraag of het pijnigen een seksueel of een psychologische plezier geeft. Geeft het een gevoel van macht?

[MW] Ten eerste, het woord sadist kan ook verwijzen naar een zware psychiatrische aandoening, zoals beschreven in het handboek voor psychiaters. Daarom wil ik heel voorzichtig met dit woord omgaan.

Als ik het woord sadist in verband met BDSM hoor, dan maak ik een onderscheid tussen mannen en vrouwen. Ik ben geen expert op het gebied van de psychologie maar ik vermoed dat – bij mannen – seksuele opwinding, agressie en macht dicht bij elkaar liggen. Naar mijn mening ligt dat voor vrouwen iets anders. Voor een sadiste die iemand mishandelt – lichamelijk of geestelijk – gaat het meestal puur om de macht. Ik wil er wel meteen aan toevoegen dat elk mens anders is en anders denkt – ik vertel alleen wat mijn eigen indruk is.

Persoonlijk vind ik het leuk en grappig om, in een BDSM-setting, mannen te pijnigen. Uiteraard brengt dat een bepaalde macht met zich mee, aangezien het slachtoffer weerloos is. Hij verzwakt onder mijn zweep en wordt steeds kleiner. Daar geniet ik van.

We kunnen overigens niet over sadisme praten zonder over masochisme na te denken. In de professionele BDSM zijn sadisten en masochisten vanzelfsprekend elkaars tegenhangers. De masochist wil dat zijn meesteres hem pijn doet – hij wil haar in die sadistische rol zien; hij vraagt erom. Daar wil ik als professionele domina natuurlijk graag aan voldoen.

[ViB] Hoe verhoudt Femdom zich, in uw ogen, tot man-vrouw verhoudingen in het dagelijks leven? Zijn ProDommes vaak ook dominant tegenover een winkelbediende, een boekhouder of een automonteur?

[MW] Dat zijn volgens mij heel verschillende werelden. Ik vind het verschrikkelijk als ik in de supermarkt ben, of op straat, en ik zie dat iemand zich arrogant gedraagt, alsof die persoon van koninklijke afkomst is. Dat heeft niets met dominantie te maken.

De ultieme domina is beschaafd, zelfverzekerd en in balans. Ze spreekt duidelijk, respectvol, ook tegen onbekenden in het dagelijks leven. Soms zal haar natuurlijke dominantie bij anderen ontzag oproepen, of bewondering. Dominantie heeft dus geen verbaal geweld nodig, en ook geen grofheid. Een domina hoeft niet te schelden of te schreeuwen.

[ViB] Er zijn onderdanige mannen die dromen van 24/7 onderwerping. Is dit volgens u realistisch? Hoe kijkt u hier als professionele dominante vrouw naar?

[MW] In een verhouding met een professionele domina is dat volkomen onrealistisch. Meestal komt een man met dat soort verlangens als hij langdurig in zijn eentje heeft gefantaseerd en te lang heeft gewacht met het bezoeken van een ProDomme. Het is te vergelijken met honger. Als je lang niets hebt gegeten, en je gaat een supermarkt binnen, dan heb je de neiging om alles te kopen. Ik maak wel eens mee dat een kandidaat-slaaf met een kooi en een sleutel aan komt zetten voordat er een kennismaking heeft plaatsgevonden. Zo iemand zou er beter aan doen zich eerst een paar keer onderhanden te laten nemen, en tussen de sessies niet te veel tijd te laten verstrijken. Dat is beter dan dat hij zijn behoefte langdurig opbouwt zodat hij de sleutel van zijn kooitje uiteindelijk aan elke vreemde vrouw wil geven.

Overigens bestaan 24/7 relaties natuurlijk wel, maar die kunnen volgens mij alleen werken als er een echte menselijke verbondenheid tussen de dominant en de onderdanige bestaat.

[ViB] Is vriendschap naar uw mening mogelijk in een strikte D/s verhouding?

[MW] Natuurlijk is dat mogelijk. Er kan in de BDSM een echte vriendschap tussen man en vrouw ontstaan. En als de man in kwestie zich even niet correct gedraagt is er altijd nog de zweep.

Of Femdom mannen en vrouwen dichter bij elkaar kan brengen…, dat is een ingewikkelde vraag. Voor veel onderdanige mannen is BDSM iets wat zich achter gesloten deuren afspeelt, afgescheiden van de rest van hun leven. Er hangt een taboesfeer omheen. Na hun behandeling gaan die mannen weer weg; ze gaan hun normale leven binnen en doen alsof er niets is gebeurd. Tegen hun vrienden en familie zeggen ze er niets over. Door die afscheiding tussen twee werelden komt een vriendschappelijke band met een meesteres niet zo snel tot stand.

Overigens gaan Nederlandse mannen naar mijn mening over het algemeen heel goed met vrouwen om, en andersom ook. Maar als ze met een domina afspreken voelen diezelfde mannen zich een stuk kleiner. Dat juich ik overigens toe.

[ViB] Kunt u voor ons schetsen hoe u de relatie tussen een dominante vrouw en een onderdanige man graag ziet?

[MW] Een goede domina is empathisch. Ze is in staat de sub op te leiden en zijn groei te bevorderen. Ze kan hem breken en weer helen – dat is de dynamiek tussen Domme en sub. Onderdrukken en weer optillen. Uiteindelijk kan dit zo ver gaan dat de man zich compleet machteloos voelt en niet meer voor zichzelf kan beslissen. Daar hoort een vorm van geestelijk en emotioneel sadisme bij, wat overigens ook in ‘normale’ huwelijken voorkomt. Wie onderdrukt wordt, verlangt naar een beloning. Daar kan een domina gebruik van maken.

Verder zou ik erop willen wijzen dat er niet een enkele ideale vorm van D/s bestaat. Engelse slaven zijn niet hetzelfde als Japanners. En Nederlanders zijn ook weer anders. In Nederland ligt veel nadruk op kinky spel – in sommige andere landen wordt meer gevraagd om discipline en straf. Er zijn nu eenmaal culturele verschillen, dat houdt het interessant.

Tenslotte wil ik nog een goede raad geven aan alle kandidaat-slaven. Bereid je goed voor op een eerste sessie. Zorg dat je de terminologie goed begrijpt. Als je bijvoorbeeld om CBT vraagt, besef dan dat je geslachtsdeel op een pijnlijke manier onderhanden wordt genomen. Wees zo eerlijk mogelijk tijdens de kennismaking. De meesteres wil jou namelijk echt leren kennen.


Links:


Bericht van de redactie: bent u een dominante vrouw en wilt u een artikel schrijven voor Venus in Bont? Of is het een idee om een interview met u af te nemen? Neem dan a.u.b. contact op via het contactformulier.