Ongelijkheid

Over de aard van dominantie en onderdanigheid

Auteur: Peter


OngelijkheidVoor de buitenstaander is het domein van de BDSM een vreemd en vaak onbegrijpelijk terrein. Het wordt – vooral in de populaire media – vaak gezien als een wereld van donkere kelders, zwepen en kettingen, en mensen die voorover bukken om zich tegen hun billen te laten slaan. Natuurlijk komen die beelden uit de werkelijkheid. Maar wie niet verder kijkt dan die uiterlijke verschijningen maakt dezelfde fout als iemand die gelooft de waarde van een schilderij van Rembrandt terug te kunnen brengen tot de kostprijs van de verf.

Een van de kernbegrippen in de wereld van de BDSM, misschien wel hét kernbegrip, is macht. Personen die deze, vaak ondergrondse wereld bevolken noemen zichzelf dominant of onderdanig, of een combinatie van beide. Men neemt een positie in ten opzichte van het verschijnsel macht. De een heerst, de ander wordt overheerst. In bijna alle BDSM-relaties is de macht zichtbaar ongelijk verdeeld, tijdelijk of permanent.

OngelijkheidDit gebeurt vrijwillig. Een onderdanige man onderwerpt zich in volledige vrijheid aan een dominante vrouw en erkent daarmee haar macht over hem. Hij is bereid haar wil te volgen. En zij aanvaardt zijn onderwerping, neemt de leiding, en accepteert de bijbehorende verantwoordelijkheid. Zo ontstaat er in de ongelijkheid een nieuw evenwicht tussen twee mensen. En vervolgens zullen beiden hun weg gaan zoeken in het bijzonder complexe landschap van de macht.

In de westerse wereld stuit zo’n overeenkomst op veel onbegrip. Hier heerst immers het ideaal van gelijkheid. Een uiting van macht roept al snel argwaan op. Er zou sprake kunnen zijn van uitbuiting of misbruik. Wie het onderspit delft zal wel slachtoffer zijn, zo wordt geredeneerd. Deze opvatting is zo doorgedrongen tot de aderen van de westerse burger dat een bewuste afwijking hiervan al gauw als pervers wordt gezien, of zelfs ziekelijk. Het liefst elimineert men zulke ‘uitwassen’, getuige bijvoorbeeld de nieuwe zedenwet in Groot-Brittannië.

OngelijkheidWie dominantie in het bloed heeft, of wie onderdanige gevoelens koestert, ervaart een andere werkelijkheid. Een vrouw die waarlijk dominant is, is zich niet alleen bewust van haar macht, maar ook van haar verantwoordelijkheid. Domineren behelst kennis en begrip van de reikwijdte van de macht. Het behelst ook invoelingsvermogen, respect, verbinding. Een man die zich onderwerpt geeft macht uit handen omdat dit in zijn aard ligt. Hij is zich (hopelijk) bewust van zijn kwetsbaarheid en vaart op zijn vertrouwen. Wie van de twee het sterkst is, de dominant of de onderdanige, valt nog te bezien. Voor beiden geldt in elk geval dat er een diepere laag van het mens-zijn wordt erkend.

Een machtsevenwicht is niet hetzelfde als machtsgelijkheid. In de meeste gevallen juist niet. Het principe van gelijkheid tussen mensen wordt vaak verkeerd begrepen. Het is een dwaling om te denken dat iedereen op alle gebieden precies evenveel macht kan bezitten. De balans ligt dieper en is ingewikkelder. Het BDSM-spel is een ludieke zoektocht naar die balans, zoals een D/s relatie een liefdevolle zoektocht naar diezelfde balans is, of althans zou moeten zijn.

Overal in de wereld staan gewone huizen waarin mensen wonen die dagelijks met dominantie en onderdanigheid leven. Zij hebben de onderlinge macht opnieuw verdeeld. Wellicht gebruiken ze speelgoed zoals zwepen en kettingen, een andreaskruis of een spanking bench. Misschien zien ze van al die hulpmiddelen af en geven ze uitsluitend met woorden en blikken uiting aan hun D/s relatie. In elk geval verdienen ze allemaal respect voor hun moed om zich onder de oppervlakte van het gangbare te begeven.

Lees ook het essay Gehoorzaamheid.


OngelijkheidNawoord van de redactie:
Hierboven wordt uitsluitend ingegaan op  onderdanige mannen en dominante vrouwen, omdat de auteur zich – gelet op het motto van deze website – wil beperken tot deze specifieke vorm.

Wilt u reageren? Heeft u tips? Of wilt u ook een artikel schrijven voor Venus in Bont? Neem dan a.u.b. contact op via het contactformulier.