Pussy Power

De afgelopen tijd zagen we de term Pussy Power regelmatig op ons scherm voorbijkomen. Een intrigerend begrip, vinden we, waar we graag een paar gedachten aan wijden.

Wat is Pussy Power? De website van Oxord Dictionaries geeft de volgende bruikbare omschrijving: ‘Power exercised by women; specifically a woman’s use of her sexual allure or femininity in order to exert influence over men (frequently used as a feminist slogan).’

Het gaat er dus om dat vrouwen hun vrouwelijkheid en seksuele uitstraling kunnen gebruiken om macht en invloed uit te oefenen op mannen. Hier kunnen we ons wel iets bij voorstellen. In onze fantasie zien we een vrouw die erotische signalen uitzendt om interesse bij een man op te wekken, om vervolgens die interesse subtiel om te zetten in bereidwilligheid om aan haar wensen te voldoen, haar regels te erkennen of haar te gehoorzamen.

De bedoelingen van de vrouw in ons voorbeeld hoeven niet seksueel van aard te zijn. Wellicht is zij een klant die bij een mannelijke verkoper korting probeert te krijgen. Of de vrouw in kwestie is met haar mannelijke collega in gesprek over een voor haar gunstige taakverdeling. Er zijn vele situaties te bedenken waarin een vrouw seksuele signalen kan afgeven om een man in een coöperatieve stemming te krijgen.

We menen te kunnen stellen dat de meeste vrouwen deze methode kunnen inzetten, als ze dat willen, en dat veel mannen hiervoor ontvankelijk zijn. Tegelijkertijd vragen we ons af of we dan ook kunnen spreken van dominante vrouwen en onderdanige mannen. Met andere woorden: wat is de relatie tussen Pussy Power en D/s (Dominance/submission)?

Voordat we daarover verder denken willen we de lezer een paar omschrijvingen van het begrip ‘dominant’ aanreiken, afgeleid van op Encyclo.nl gevonden definities: als iets of iemand meer invloed of macht heeft dan de rest; de baas spelen over anderen. Of: degene in het SM spel die de macht heeft, of althans die meer macht heeft dan de ander, en die de ander (de onderdanige) bevelen kan geven.

Op het eerste gezicht lijken Pussy Power en dominantie (bij vrouwen) dus wel iets met elkaar te maken te hebben. Een erotische uitstraling kan een vrouw macht geven over mannen die daar gevoelig voor zijn, en deze vrouw zouden we daarom wellicht dominant kunnen noemen.

Toch wringt er iets in deze redenering. Als we ons een dominante vrouw voor de geest halen dan zien we iemand met een bepaalde persoonlijkheid. Ze is een vrouw met een sterk karakter, een vrouw die in staat is voorwaarden en eisen te stellen, een vrouw ook die zich in een leidende positie op haar gemak voelt en er geen moeite mee heeft opdrachten te geven. Noem ons maar ouderwets maar we vragen ons af of Pussy Power een vereiste is om aan zo’n profielschets te voldoen.

In diverse essays op deze website hebben we onze bewondering uitgesproken voor D/s relaties waarin dienstbaarheid van de sub een hoofdrol speelt. We hebben het ook gehad over gehoorzaamheid en overgave. In al die teksten legden we de nadruk op de psychologische aspecten van dominantie en onderdanigheid. We werpen dan ook graag de vraag op of de kern van D/s niet vooral ligt in deze diep gelegen kenmerken van de persoonlijkheid van D en s, en minder in de seksuele spanning tussen beiden. Anders gesteld: hoe groot is de rol van Pussy Power in het complexe krachtenveld van dominantie en onderdanigheid?

De BDSM is een gevarieerd landschap waarin iedere wandelaar haar of zijn eigen weg zoekt. Iedereen kan er een eigen invulling aan geven, en dat is mooi. We zullen dan ook geen al te stellige uitspraken doen over het begrip Pussy Power. Liever geven we, zoals altijd, stof tot nadenken aan dominante vrouwen en haar bewonderaars.


Lees ook:


Wilt u reageren? Of wilt u ook een essay schrijven voor Venus in Bont? Reageer dan a.u.b. via het contactformulier.