Service volgens Ms Rika

Over de onderdanige als dienstverlener.

Auteur: Peter


Cleopatra en slaafHet is al enige tijd geleden dat de redactie van Venus in Bont kennisnam van het gedachtegoed van Ms Rika. Deze Amerikaanse dominante vrouw heeft drie belangwekkende boeken geschreven over haar visie op D/s relaties (Dominance & submission). In dit artikel worden haar ideeën in hoofdlijnen uiteengezet. Hoewel de schrijfster alle soorten relaties behandelt (hetero – of homoseksueel) richten we ons hier – binnen het thema van deze website – op dominante vrouwen en onderdanige mannen.

Ms Rika is een groot pleitbezorgster van service oriented submission. Hiermee doelt zij op een verhouding waarin de ondergeschikte (‘sub’) zich volledig richt op dienstverlening, op het geven van service aan zijn meesteres (‘Domme’). De schrijfster is van mening dat de sub zich volledig moet wijden aan de verlangens van de vrouw wier dienaar hij is. Deze sub moet haar behoeften centraal stellen, hij moet haar wensen kennen, en hij moet de intentie hebben haar zo goed mogelijk te dienen. Daarbij zal hij haar voorkeuren moeten kennen, en weten wat zij van hem verlangt en verwacht.

Uniquely UsDeze vorm van onderwerping wordt ‘domme-centric‘ genoemd. De meesteres staat centraal en alles draait om haar behoeften. Door dit zo uitdrukkelijk en ondubbelzinnig te stellen zet Ms Rika zich af tegen de zogenaamde ‘sub-centric‘ benadering. Deze laatste term behoeft enige toelichting:

Binnen de wereld van de Femdom (Female Domination) komt het nogal eens voor dat onderdanige mannen beweren dat ze zich aan een vrouw willen onderwerpen. In de praktijk blijkt echter vaak dat deze zelfverklaarde slaven een lange lijst met wensen of eisen meebrengen. Ze willen op een bepaalde manier vastgebonden worden, en dan volgens hun eigen richtlijnen geslagen worden. Of deze heren verlangen van een meesteres dat zij zich in een nauwkeurig omschreven stijl kleedt, omdat ze deze dame anders niet kunnen aanbidden. Ze moet bepaalde dingen zeggen en mag bepaalde woorden zeker niet gebruiken. Ook moet ze schreeuwen en schelden, of juist fluisteren en glimlachen. Met andere woorden: de zogenaamde slaaf wil de volledige regie over elke ontmoeting hebben. Ms Rika noemt dit gedrag sub-centric, en zij wijst dit categorisch af.

DienaarDeze opvattingen hebben grote gevolgen voor elke D/s relatie. Ms Rika stelt: een sub is een leerling, hoe ervaren hij ook is. Hij moet de voorkeuren van zijn meesteres leren kennen en de vaardigheden ontwikkelen om aan die voorkeuren te voldoen. Bovendien moet hij afscheid nemen van alle zelf ontwikkelde ideeën over zijn eigen onderdanigheid. Hij moet eenvoudigweg leren wat zijn meesteres behaagt, en daarnaar handelen.

Het mag duidelijk zijn dat Ms Rika er niet op uit is kunstjes voor haar subs te verrichten. Zij verleent geen diensten. Integendeel, ze eist niet minder dan volledige toewijding en dienstbaarheid van haar ondergeschikte. Ook stelt ze heel duidelijk dat ze niet van plan is deze servicegerichte houding met bevelen, zwepen, en tepelklemmen af te dwingen. Ze gelooft niet in straf en dwang. In haar ogen is de geschikte sub dienstbaar van aard en heeft hij de wil en de intentie om zijn meesteres te behagen. Als hij haar dienaar wil zijn, dan kan dat alleen onder haar voorwaarden. Vrijwillig, maar onvoorwaardelijk!

Relevante links:

Uniquely Rika, het eerste boek van Ms Rika.
Uniquely Us, het tweede boek van Ms Rika.
The Joy of Denial, het derde boek van Ms Rika.
Het Fetlife profiel van Ms Rika
.


Wilt u reageren op dit artikel? Dat kan via het contactformulier.